IRS publikuje wytyczne dotyczące dodawania kredytów społecznościowych o niskich dochodachW dniu 13 lutego 2023 roku Departament Skarbu i Urząd Skarbowy wydały Zawiadomienie 2023-17przedstawiając ogólny przegląd programu, który ma zostać ustanowiony na mocy art. 48 lit. e) Kodeksu podatkowego („Kod”) związane z programem premii dla społeczności o niskich dochodach („Program”).

Sekcja 48(e) przewiduje dodanie ulgi podatkowej inwestycyjnej w wysokości do 20% dla niektórych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, w tym wszelkich technologii magazynowania energii zainstalowanych w połączeniu z takimi kwalifikującymi się instalacjami, które są oddane do użytku w społecznościach o niskich dochodach. Dodatkowy kredyt będzie działał w ramach procesu składania wniosków, alokacji i przyznania, administrowanego przez Departament Energii we współpracy z Urzędem Skarbowym.

Zawiadomienie zawiera przydatne podsumowanie czterech kategorii społeczności, w których kwalifikowalna instalacja fotowoltaiczna i wiatrowa (tj. nieruchomość energetyczna lub mała elektrownia wiatrowa) muszą być zlokalizowane, aby zakwalifikować się do Programu. Ogólne informacje dotyczące czterech kategorii można znaleźć poniżej.

Kategoria #

Typ

Sekcja kodu

Wzrost kredytu

1

Społeczność o niskich dochodach

48(e)(2)(A)(iii)(I)

10%

2

ziemia indiańska

48(e)(2)(A)(iii)(I)

10%

3

Kwalifikowany projekt budynku mieszkalnego o niskich dochodach

48(e)(2)(B)

20%

4

Kwalifikowany projekt korzyści ekonomicznych o niskich dochodach

48(e)(2)(C)

20%

Zawiadomienie nie zawiera szczegółowych informacji na temat procesu składania wniosków ani dokładnych kryteriów, które będą oceniane przy ustalaniu przydziału punktów. Chociaż Powiadomienie nie zawiera szczegółów dotyczących ubiegania się o doliczenie ulgi podatkowej w ramach Programu, opisuje kilka godnych uwagi cech Programu:

 • Określa ograniczenie mocy Programu dla każdego roku 2023 i 2024 na 1,8 GW (DC), które jest podzielone na cztery kategorie na rok 2023, jak określono poniżej.

  Kategoria

  Przydzielona przepustowość na 2023 r

  Kategoria 1

  700 MW (prąd stały)

  Kategoria 2

  200 MW (prąd stały)

  Kategoria 3

  200 MW (prąd stały)

  Kategoria 4

  700 MW (prąd stały)

  Całkowity

  1,8 GW (prąd stały)

 • Zapewnia przeniesienie nadwyżki mocy produkcyjnych w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 • Określa, że ​​tylko właściciel kwalifikującego się obiektu może ubiegać się o przyznanie kredytu, a wniosek taki może dotyczyć tylko jednej kategorii społeczności (kategorie wymienione powyżej). Nie jest jasne, czy „właściciel” w tym kontekście odnosi się do spółki projektowej, która jest właścicielem obiektu, czy też, jeśli spółka projektowa jest podmiotem pominiętym, do podatkowego właściciela obiektu.
 • Zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące tego, kiedy wnioski będą przyjmowane, przy czym wnioski o obiekty kategorii 3 i kategorii 4 będą przyjmowane począwszy od trzeciego kwartału 2023 r., a wnioski o obiekty kategorii 1 i kategorii 2 będą przyjmowane w późniejszym terminie.
 • Określa różne zasady dotyczące wymaganego czasu oddania do eksploatacji obiektów w ramach Programu, w tym wymaganie oddania obiektów Programu do eksploatacji po powiadomieniu wnioskodawcy o zaakceptowanym wniosku o przydział („Data powiadomienia o alokacji”) i nie później niż cztery lata od Dnia Zawiadomienia o Przydziale.
 • Wyjaśnia, że ​​w przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca nie zostanie automatycznie dodany do listy oczekujących, ale musi ponownie złożyć wniosek w kolejnym roku kalendarzowym.
 • Określa, że ​​po pełnym wdrożeniu Programu dodatkowe kryteria przy określaniu sposobu alokacji ograniczeń przepustowości między obiekty mogą obejmować skupienie się na obiektach, które: (i) są własnością lub są rozwijane przez organizacje społeczne i jednostki kierujące się misją, (ii) mieć wpływ na zachęcanie nowych uczestników rynku, (iii) zapewniać znaczne korzyści społecznościom o niskich dochodach i jednostkom marginalizowanym z możliwości ekonomicznych oraz (iv) mieć wyższy stopień gotowości komercyjnej.

Zawiadomienie 2023-17 potwierdza, że ​​Departament Skarbu i Urząd Skarbowy wyda dalsze wytyczne określające szczegółowe procedury składania wniosków, dodatkowe kryteria, obowiązujące definicje oraz inne informacje niezbędne do złożenia wniosku o przydział ograniczenia przepustowości na 2023 r. program.

Foley będzie nadal monitorować te zmiany, w tym wydawanie przyszłych wytycznych wydanych przez Departament Skarbu i Urząd Skarbowy w odniesieniu do Programu.Artykuł przetłumaczony automatycznie…

Similar Posts